Letter Form Online

Contact Form

* Required


Contact Information

  • Add: No. 101-1 Shangguan Li, Yuanli Township, Miaoli County, Taiwan.
  • Tel (Taiwan): 037-741465 / 0910-157470 (mobile)
  • Tel (Canada): +1-647-2295855
  • E-mail: info@tenshinorchids.com