Select:
Results: 1~5 of 30 1 2 3 4 5 6 PREV NEXT
Cymbidium goeringii Bi Yu Yuan He
 • Scientific Name: Cymbidium goeringii Bi Yu Yuan He 碧玉圓荷 
 • Country of Origin: Taiwan 
 • Ann. Bot. Syst. 3: 547 (1852), distribution of Cym. goeringii: Himalaya to Temp. E. Asia...more
Cymbidium goeringii Cai Yun He
 • Scientific Name: Cymbidium goeringii Cai Yun He 彩雲荷 
 • Country of Origin: Taiwan 
 • Ann. Bot. Syst. 3: 547 (1852), distribution of Cym. goeringii: Himalaya to Temp. E. Asia...more
Cymbidium goeringii Chun Hui
 • Scientific Name: Cymbidium goeringii Chun Hui 春暉 
 • Country of Origin: Taiwan 
 • Ann. Bot. Syst. 3: 547 (1852) distribution of Cym. goeringii: Himalaya to Temp. E. Asia...more
Cymbidium goeringii Chun Li
 • Scientific Name: Cymbidium goeringii Chun Li 春麗 
 • Country of Origin: Taiwan 
 • Ann. Bot. Syst. 3: 547 (1852) distribution of Cym. goeringii: Himalaya to Temp. E. Asia...more
Cymbidium goeringii Ci En
 • Scientific Name: Cymbidium goeringii Ci En 慈恩 
 • Country of Origin: Taiwan 
 • Ann. Bot. Syst. 3: 547 (1852), distribution of Cym. goeringii: Himalaya to Temp. E. Asia...more
Results: 1~5 of 30 1 2 3 4 5 6 PREV NEXT