Select:
Results: 11~15 of 30 1 2 3 4 5 6 PREV NEXT
Cymbidium goeringii Han Xiang Mei
 • Scientific Name: Cymbidium goeringii Han Xiang Mei 寒香梅 
 • Country of Origin: Taiwan 
 • Ann. Bot. Syst. 3: 547 (1852), distribution of Cym. goeringii: Himalaya to Temp. E. Asia...more
Cymbidium goeringii He Shen Mei
 • Scientific Name: Cymbidium goeringii He Shen Mei 賀神梅 
 • Country of Origin: Taiwan 
 • Ann. Bot. Syst. 3: 547 (1852), distribution of Cym. goeringii: Himalaya to Temp. E. Asia...more
Cymbidium goeringii Hong Chun
 • Scientific Name: Cymbidium goeringii Hong Chun 紅春 
 • Country of Origin: Taiwan 
 • Ann. Bot. Syst. 3: 547 (1852) distribution of Cym. goeringii: Himalaya to Temp. E. Asia...more
Cymbidium goeringii Hong Song Mei
 • Scientific Name: Cymbidium goeringii Hong Song Mei 紅宋梅 
 • Country of Origin: Taiwan 
 • Ann. Bot. Syst. 3: 547 (1852), distribution of Cym. goeringii: Himalaya to Temp. E. Asia...more
Cymbidium goeringii Hu Rui Die
 • Scientific Name: Cymbidium goeringii Hu Rui Die 虎蕊蝶 
 • Country of Origin: Taiwan 
 • Ann. Bot. Syst. 3: 547 (1852), distribution of Cym. goeringii: Himalaya to Temp. E. Asia...more
Results: 11~15 of 30 1 2 3 4 5 6 PREV NEXT